Ecobuild Products

Leafy Vegetables

Baby Bak Choy (300G)

Baby Bayam (300G)

Bayam (300G)

Kailan (300G)

Cameron Cai Xin (300G)

Celyon Spinach (300G)

China Po Chai (300G)

Hong Kong Cai Xin (300G)

Hong Kong Kailan (300G)

Kai Choy (Chinese Mustard) (300G)

Kangkong

Local Cai Xin (300G)

Local Kailan (300G)

Watercress (300G)

You Mai Choy (300G)

Nai Bai